Toernooiplanner

Inloggen Menu App (1.13.0)
Toernooiplanner maakt gebruik van cookies voor functionele en analytische doeleinden. Door deze website te bezoeken en/of de applicatie te gebruiken stem je in met het gebruik hiervan.

Privacy

Privacy is voor ieder van ons extreem belangrijk. Dat begrijpen wij bij Toernooiplanner heel goed. Wij gaan dan ook zorgvuldig met jouw gegevens om. Op deze pagina vind je hier meer informatie over.

Opgeslagen gegevens

Van spelers en kaderleden kunnen door de organisatie van jouw locatie verschillende gegevens worden opgeslagen. Niet alle gegevens zullen wellicht daadwerkelijk door jouw organisatie worden opgeslagen. Als je exact wil weten welke gegevens en om welke reden de organisatie van jouw locatie opslaan dien je contact met de organisatie op te nemen.

Spelers

Verplicht opgeslagen gegevens;

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • Geboortedatum

Optioneel opgeslagen gegevens;

 • Geslacht
 • Referentie
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (inclusief mobiel)
 • Vereniging (naam en team)
 • Positie op het veld
 • Opmerkingen

Kaderleden

Verplicht opgeslagen gegevens;

 • Naam (voornaam, tussenvoegsel en achternaam)
 • E-mailadres

Optioneel opgeslagen gegevens;

 • Geslacht
 • Referentie
 • Adres (straat, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
 • Telefoonnummer (inclusief mobiel)
 • Vereniging (naam, team en functie)
 • Opmerkingen

Bewaartermijn

De gegevens van alle spelers en kaderleden worden door ons bewaard tot 18 maanden na de einddatum van het laatste toernooi van de betreffende speler/kaderlid. Gedurende deze tijd blijven deze gegevens beschikbaar voor de organisatie, zodat ze gebruikt kunnen worden voor een nieuw toernooi.

Geheimhouding

Alle medewerkers van Wyrix tekenen bij in dienst treding een geheimhoudingsverklaring. Hierin verklaren zij dat zij bewust zijn van de privacy gevoelige informatie waarmee zij kunnen gaan werken en dat deze informatie zeer vertrouwelijk behandeld dient te worden.

Eenmalig wachtwoord (OTP)

Om de gegevens nog beter te beschermen wordt gebruik gemaakt van een eenmalig wachtwoord (OTP, ook wel two factor authentication genoemd). Voor beheerders is het gebruik hiervan verplicht. Dit biedt een betere bescherming tegen het oneigenlijk gebruik van accounts doordat er naast een wachtwoord ook een eenmalig wachtwoord (middels een externe app) benodigd is.

Cookies

Voor functionele en analytische doeleinden wordt gebruik gemaakt van cookies.

Google API's

Er wordt gebruik gemaakt van Google API's voor de volgende toepassingen;

Er worden geen opgeslagen (persoonlijke) gegevens gedeeld met Google, echter is niet uitgesloten dat er door Google wel gebruik wordt gemaakt van cookies voor functionele en analytische doeleinden.

Melding maken van misbruik

Indien je een vermoeden hebt dat er gegevens van jou misbruikt worden middels Toernooiplanner dien je contact op te nemen met de organisatie van de locatie waaraan je deelneemt of hebt deelgenomen.